HR dagelijkse praktijk

HR in de dagelijkse praktijk

Het onderwerp ‘HR’ is uiteraard een breed begrip. In de dagelijkse praktijk en bedrijfsvoering binnen uw onderneming heeft u hier dan ook vaker mee te maken dan u in eerste instantie wellicht zou denken. Om die reden gaan wij graag in op allerlei belangrijke HR zaken welke zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Wij geven u hier graag alvast wat voorlichting over. Bij interesse of vragen kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen!

Verlof/vakantie

Verlof en vakantieregelingen dienen opgenomen te zijn in een bedrijfsreglement of CAO.

Bij een dienstverband heeft een werknemer recht op vakantiedagen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe zit het met het kopen, schenken en verkopen van verlofuren? Wat zijn de regels omtrent het aanvragen van vakantie voor uw werknemer? Wanneer vervallen de vakantiedagen en hoe zit het met het recht op vakantiegeld? Dit zijn vragen waarvoor u terecht kunt bij BrouwersHRM.

Naast het recht op vakantie heeft werknemer in bijzondere gevallen ook nog recht op bijzonder verlof. De vele mogelijkheden op het gebied van verlof maakt het soms onoverzichtelijk. BrouwersHRM biedt u hierbij een helpende hand.

Voor vraagstukken over vakantie en verlof kunt u terecht bij BrouwersHRM. Wilt u meer weten over de mogelijkheden welke BrouwersHRM te bieden heeft? Neem dan gerust contact op met ons!

Advisering rondom toepassing CAO

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Is er binnen uw organisatie een CAO van toepassing en welke werkingssfeer hoort bij uw CAO?

De adviseurs van BrouwersHRM doorlopen samen met u alle facetten welke in verband staan met de CAO, zoals ondernemingsraden (OR), vakbonden en personeelsvertegenwoordigingen. Onze adviseurs adviseren en beoordelen de werkingssfeer van de desbetreffende CAO en kijken graag met u mee. Door de directe koppeling met de salarisadministratie kunnen wij u van de juiste adviezen voorzien. Daarnaast helpt BrouwersHRM u met vraagstukken rondom de arbeidsvoorwaarden. De adviseurs van Brouwers zullen u bijstaan in het hanteren van de betreffende regeling en het juist uitvoeren hiervan.

Lees hier meer over de rol van Brouwers in het adviseren rondom de CAO.

Begeleiding en advisering functionerings- en beoordelingsgesprekken

Binnen de cyclus plannen, functioneren en beoordelen is het functioneringsgesprek de tweede stap en het beoordelingsgesprek de laatste stap. Het doel van het functioneringsgesprek is om inzicht te krijgen in het functioneren van de werknemer. Er wordt gesproken over gemaakte afspraken, overeengekomen competenties, ontwikkelings- en loopbaanwensen en meer. Het beoordelingsgesprek is een eenzijdig gesprek en vormt input voor de beloningsronde en eventueel het planningsgesprek.

BrouwersHRM helpt u graag bij het invoeren van een gesprekscyclus voor deze gesprekken. Onze adviseurs doorlopen samen met u de gesprekscyclus, zodat het gesprek gestructureerd en welverzorgd is. De adviseurs van BrouwersHRM leveren maatwerk voor uw organisatie, wat zal resulteren in een positieve bijdrage aan de organisatiedoelstellingen van uw bedrijf. Daarnaast is ook ondersteuning van de gesprekken zelf mogelijk. BrouwersHRM helpt u bij het vraagstuk over de aanpassing van arbeidsvoorwaarden en andere gerelateerde onderwerpen.

Lees hier meer over de begeleiding die Brouwers kan bieden bij het invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

HRM scan

De door de Brouwers ontwikkelde HRM Scan is bij uitstek geschikt voor het MKB. Met de BrouwersHRM scan wordt onderzocht of de HR-processen van uw bedrijf nog steeds passen bij de veranderde omgeving, zodat uw strategische bedrijfsdoelen behaald worden. De HRM-scan is een 0-meting op alle aanwezige P&O activiteiten. Benieuwd op welke onderdelen de scan zich richt? Lees hier dan snel verder over de inhoud van onze HRM scan.

BrouwersHRM helpt u graag bij het uitvoeren van een HRM scan. Onze adviseurs kijken of uw HR-instrumenten op de juiste wijze worden ingezet en of het HR-beleid goed aansluit bij de rest van de organisatie. Hieruit komt een effectief en toekomstgericht advies met bijhorende rapportage naar voren.

Recruitment

Recruitment, oftewel werving en selectie, is het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in de lijn met de strategie en doelstellingen van uw onderneming. Het is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Het proces moet goed aansluiten op de personeelsbehoefte en personeelsplanning van uw onderneming.

Kunt u support gebruiken bij het invullen van uw vacature(s)? Recruiting by Brouwers is uw partner op het gebied van Recruitment. Wij kunnen alles op het gebied van Recruitment voor u uit handen nemen op een wijze die past bij uw organisatie. Onze corebusiness bemiddeling is van Finance en HR-functies, maar ook andere vacatures zien wij als een uitdaging. Een uitdaging die wij graag met u aangaan. Een objectieve blik van Recruiting by Brouwers brengt vaak onverwachte oplossingen met zich mee.

Personeelshandboek met bijbehorende protocollen

In een personeelshandboek zijn de arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels opgenomen waar u als werkgever zichzelf en uw werknemers aan wilt binden. Het personeelshandboek is een praktisch onmisbaar naslagwerk en een voor u belangrijke aanvulling op de arbeidsovereenkomst en de CAO.

BrouwersHRM helpt u graag bij het opstellen en juist implementeren van uw persoonlijk op maat gemaakt personeelshandboek. Onze adviseurs helpen bij het wijzigen en beoordelen van uw personeelshandboek. Daarnaast helpen onze adviseurs u graag bij het opstellen, wijzigen en controleren van andere protocollen, zoals de wettelijk verplichte RI&E, thuiswerkprotocol, verzuimprotocol, sociale mediaprotocol, alcohol- en drugsbeleid etcetera.

Lees hier meer over onze mogelijke advisering bij de juiste keuze vorm.

Lees hier meer over het opzetten van de juiste structuur.

Functieomschrijvingen

Een goede functieomschrijving is van grote waarde voor u als werkgever. Dit geldt niet alleen voor de sollicitatieprocedure, maar ook tijdens het dienstverband. Functieomschrijvingen kunnen van pas komen bij beoordelings- en functioneringsgesprekken, ontslag en werkweigering. Een functieomschrijving moet passen bij uw onderneming en de (gewenste) medewerker. Een functiebeschrijving dient gebaseerd te zijn op de feitelijke werkzaamheden.

De adviseurs van BrouwersHRM ondersteunen u graag bij de beoordeling van de functieomschrijving. Wij helpen u bij het opstellen en verbeteren van functieprofielen en verzorgen een geheel nieuwe functie indeling met bijhorende omschrijvingen indien gewenst.

Lees hier meer over het beoordelen en upgraden van functieomschrijvingen.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een systematisch proces. Het maakt het verschil inzichtelijk tussen de aanwezige personeelsbezetting en de (toekomstige) behoefte aan werknemers met de juiste kennis en competenties. De strategische personeelsplanning overbrugt vervolgens dit verschil. Het omvat daarmee het voorbereiden, analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van strategisch beleid rondom in-, door- en uitstroom van personeel met als uiteindelijk doel om de strategie van de organisatie binnen de gestelde termijn te realiseren.

BrouwersHRM helpt u graag bij het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Hierdoor zullen de personen met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plek in uw organisatie. De adviseurs van Brouwers treden op als procesbegeleider, sparringpartner en adviseur.

HR Analytics

Hr-analytics is de toepassing van datamining, statistiek, analyse en modellering op gegevens over werknemers. Het hoofddoel: de productiviteit van medewerkers verbeteren en inzicht verlenen over de “gezondheid” in het personeelsbestand. HR-Analytics kan daarmee bijdragen aan besluitvorming en daarnaast is het een mooi strategisch instrument voor organisaties.

Door het opstellen en bijhouden van goede data-analyses is uw onderneming beter voorbereid op de strategie voor het nieuwe jaar, waardoor complexe vraagstukken sneller kunnen worden opgelost. Uiteindelijk vormt hr-analytics dus een belangrijk onderdeel van de toolset die je nodig hebt om op de lange termijn het beste uit je workforce te halen.

BrouwersHRM is uw partner als het gaat om het verkrijgen van deze inzichten over mensen en mensprocessen binnen uw organisatie. Onze specialisten beschikken over kennis van de business en het vermogen om te analyseren. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van operationele rapportages, dashboards met ken- en stuurgetallen, strategisch analyses, voorspellende analyses en meer!

Lees hier meer over de HRM consultancy mogelijkheden bij Brouwers.

Vertrouwenspersoon

Bent u ervan op de hoogste dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie verplicht is? Werkgevers hebben op basis van art. 7:611 Burgerlijk Wetboek en art 3.2 Arbowet een wettelijke plicht om een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor u als werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met vertrouwelijke kwesties en ongewenste onderlinge omgangsvormen. BrouwersHRM biedt een extern vertrouwenspersoon aan voor uw onderneming. Het oogmerk van onze vertrouwenspersonen is bij te dragen aan uw organisatiecultuur en een werkomgeving waarin uw werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste te geven voor uw organisatie. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid staat hierbij centraal.

Opleiding- en scholingsbeleid

Het investeren in een opleidingsbeleid kan de effectiviteit van ingezette werknemers vergroten. Er zijn talloze redenen om personeel een opleiding te laten volgen, denk aan het realiseren van kwaliteitsverbetering, het voldoen aan veranderde certificeringseisen, het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de productiviteit. Ook belangrijk is het gemotiveerd houden van uw personeel, waar een scholingsbeleid aan kan bijdragen.

Als een bedrijf regelmatig werknemers een opleiding laat volgen, is het raadzaam om een studieovereenkomst op te stellen en een opleidingsbeleid uit te stippelen met onder andere het budget en soort studie, het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsbeleid.

Academy

Brouwers Academy geeft cursussen en trainingen aan vak professionals en geïnteresseerden. Brouwers Academy is onder meer NIRPA-gecertificeerd, hetgeen inhoudt dat onze cursussen PE-punten opleveren voor salarisprofessionals. De cursussen die Brouwers Academy aanbiedt zijn gegrond in de actualiteit.

De docenten vanuit de Brouwers Academy komen uit de praktijk, waar zij nog dagelijks actief in zijn. Zij zetten in op actieve kennisdeling met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving en proberen – vaak taaie – wetstheorie om te zetten in prikkelende voorbeelden. Onze cursussen en trainingen zijn gericht op de praktijk en interactief ingevuld. Wij bieden namens de Academy verschillende (geaccrediteerde) trainingen aan op het gebied van arbeidsrecht, salaris en HRM.

Enkele voorbeelden van trainingen welke u bij ons kunt verwachten: actualiteiten arbeidsrecht, HR analytics, verzuim & arbeidsongeschiktheid, ontslag & reorganisatie, werken met Microsoft Teams en meer. Daarnaast biedt de Brouwers Academy korte kennisclips aan over onderwerpen met betrekking tot HRM, arbeidsrecht en salaris.

Benieuwd naar het huidige aanbod van de Brouwers Academy? Kijk dan op onze site. Bekijk ook onze LinkedIn-pagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Complete begeleiding uitstroom trajecten

Meer over uitstroom trajecten Elke ondernemer krijgt er mee te maken. Uitstroom trajecten. Onze adviseurs kunnen u hierbij begeleiden. Wij gaan zorgvuldig, planmatig en...

Bekijk product

Salarisadministratie

Online Salaris-/loonadministratie De missie van Brouwers is helder: Gewoon een goede bruto netto berekening. Het vakgebied van salarisverwerking is dynamisch, wordt voortdurend veeleisender en...

Bekijk product

HR dagelijkse praktijk

HR in de dagelijkse praktijk Het onderwerp ‘HR’ is uiteraard een breed begrip. In de dagelijkse praktijk en bedrijfsvoering binnen uw onderneming heeft u...

Bekijk product