Uitvoeren HRM scan

De door de Brouwers ontwikkelde HRM Scan is bij uitstek geschikt voor het MKB. Onze scan levert u efficiëntie en kostenbesparingen op, onder andere op personeelskosten. Op basis van de uitkomsten van de HRM Scan, krijgt u inzichten waarmee organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden. Het geeft een objectief beeld van de mogelijke verbeterpunten aangaande het HRM- en personeelsbeleid en uitvoering binnen uw organisatie. De HRM-scan is een 0-meting op alle aanwezige P&O activiteiten. De scan richt zich op de onderdelen: administratieve vastlegging, arbeidsvoorwaarden, arbo & verzuim, prestatiemanagement, personeelsbezetting, strategie, doelstellingen en bedrijfscultuur. De HRM scan leidt tot een heldere en praktische rapportage met aanbevelingen en een plan van aanpak. Meer weten over de HRM scan? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Neem vrijblijvend contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.