Inbreng van een onderneming in een rechtsvorm

Wanneer uw onderneming wordt omgezet in een andere rechtsvorm wordt de onderneming ingebracht in de volgende onderneming. Het is dus ook zeker niet zo dat u voor altijd vast zit aan de oorspronkelijk gekozen ondernemingsvorm. Aan de inbreng van een onderneming in een rechtsvorm zijn een aantal wettelijke regels verbonden. We vertellen u hier in dit artikel alles over.

Waarom een onderneming omzetten?

Er zijn in Nederland diverse rechtsvormen te onderscheiden te weten een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. De keuze tussen de verschillende rechtsvormen heeft vaak te maken met de doelstelling van de organisatie, de aansprakelijkheid die aan een specifieke rechtsvorm verbonden is of heeft een fiscale achtergrond. Alle drie de genoemde redenen kunnen ook de grondslag vormen voor de wens om te veranderen van ondernemingsvorm.

Er zijn een aantal wettelijke eisen verbonden aan de wens om een onderneming om te zetten. Deze eisen staan geformuleerd in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek. In lid 2 van dit artikel staat beschreven welke stukken u nodig hebt om deze stap te zetten:

  • Een besluit van omzetting
  • Een besluit tot wijziging van de statuten
  • Een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat

Omzetting van een eenmanszaak

In het genoemde wetsartikel staan geen vereisten van de omzetting van een eenmanszaak beschreven. Dit komt omdat een eenmanszaak een rechtspersoon is zonder rechtspersoonlijkheid. Heeft u plannen om een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (V.O.F.) om te zetten naar een besloten vennootschap (B.V.)? Dan komen de drie onderstaande opties in aanmerking:

  • In geval van een ruisende omzetting zal er eerst een B.V. worden opgericht waarbij u alle aandelen krijgt. Daarna verkrijgt de B.V. alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak. Hierdoor wordt er inkomstenbelasting betaald over de waarde van de eenmanszaak en worden de stille reserves afgerekend. Het voordeel hiervan is dat u stakingsaftrek heeft. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van overdracht. Voor deze constructie moet een inbrengbeschrijving worden vormgegeven en is een notariële akte vereist.
  • In geval van een geruisloze omzetting neemt de nieuwe B.V. ook de bezittingen en schulden van de eenmanszaak over maar in dit geval zal de B.V. van start gaan met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak. Dit heeft als voordeel dat er niet direct belasting over de meerwaarde van de onderneming hoeft te worden betaald. Er wordt in dit opzicht dus tijd gewonnen. Ook voor een geruisloze omzetting moet een inbrengbeschrijving worden vormgegeven en is een notariële akte vereist.
  • De activa-passiva transactie komt het meeste voor. Deze optie kan worden gezien als een snelle, relatief eenvoudige en een voordelige constructie. Ook bij deze constructie wordt de besloten vennootschap allereerst opgericht. Vervolgens koopt u met geld de aandelen van de besloten vennootschap. Daarna worden de bezittingen van de eenmanszaak of de vennootschap onder firma gekocht. De B.V. verkrijgt hiermee de bezittingen, rechten en verplichtingen van de voorgaande ondernemingsvorm.

Splitsing rechtspersoon

In geval van een splitsing van een rechtspersoon (B.V. ’s, N.V. ’s, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen) wordt er ook vaak gesproken over een juridische splitsing. Deze vorm wordt gebruikt om een onderneming te herstructureren. De wens hiervoor kan een fiscale achtergrond hebben maar kan ook het gevolg zijn als de zakenpartners de wens hebben om uit elkaar te gaan. Bij een splitsing van een rechtspersoon wordt het gehele of het gedeeltelijke vermogen van deze rechtspersoon verkregen door een of meerdere bestaande of nieuw op te richten rechtspersonen. Deze levering komt tot stand door de ondertekening van de notariële akte van splitsing.

Er zijn twee vormen van juridische splitsing te onderscheiden:

  • In geval van een zuivere splitsing zal de rechtspersoon automatisch ophouden met bestaan zonder dat hiervoor ontbinding of vereffening noodzakelijk is. Het vermogen van de rechtspersoon zal worden opgedeeld tussen minimaal twee andere rechtspersonen.
  • In geval van afsplitsing blijft de huidige rechtspersoon wel bestaan. Er is hierbij sprake van een gehele of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van de rechtspersoon onder twee of meerdere andere rechtspersonen. Het vermogen kan bijvoorbeeld worden verkregen door een zuster- of dochtervennootschap.

Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat de partijen die betrokken zijn bij de splitsing van een rechtspersoon dezelfde rechtsvorm moeten hebben. Als dit niet het geval is, zal een van de partijen eerst moeten overgaan tot omzetting van de rechtspersoon voordat de constructie kan worden vormgegeven. B.V. ‘s en N.V. ‘s worden in dit geval gezien als dezelfde ondernemingsvorm. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingsregels te benoemen waarover we u graag persoonlijk informeren. Een splitsing waarbij buitenlandse rechtspersonen betrokken zijn (dus de grensoverschrijdende splitsingen) is wettelijk gezien niet mogelijk.

Persoonlijk advies over de inbreng van een onderneming in een rechtsvorm

Heeft u interesse in persoonlijk advies over de inbreng van een onderneming in een rechtsvorm? Dan kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs helpen u graag verder. Naast het bieden van persoonlijk advies kunnen wij u voorzien van de hiervoor benodigde stukken. Uiteraard kunnen we ook de afhandeling van de daadwerkelijke verzoeken kunnen wij voor u verzorgen. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Begeleiding van start van een onderneming

Begeleiding bij de start van een onderneming Een goede start van een onderneming vormt een belangrijke basis voor het uiteindelijke succes. Het is van...

Bekijk product

Adviseren bij het maken van keuze rechtsvorm

Welke rechtsvorm past bij mijn onderneming? Een vraag die u zich als (beginnend) ondernemer ongetwijfeld zal stellen. De rechtsvorm van uw onderneming is één...

Bekijk product

Inbreng van een onderneming in een rechtsvorm

Wanneer uw onderneming wordt omgezet in een andere rechtsvorm wordt de onderneming ingebracht in de volgende onderneming. Het is dus ook zeker niet zo...

Bekijk product