Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomsten zien doorgaans op het gebruiksrecht van een intellectuele eigendomsrecht (onder meer octrooi, patent, merk en model).  In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over de reikwijdte van het recht, hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties en de vergoedingen voor gebruik die door een licentienemer zijn verschuldigd (de zogenaamde royalty’s). Een licentieovereenkomst kent vele eigenaardigheden en specifieke juridische valkuilen. Onze juristen adviseren u graag over de van belang zijnde bepalingen en stellen graag, in overleg met u, een licentiecontract voor u op. Wilt u hierover meer weten? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Gerelateerde producten

Toon alles

Overeenkomst doorbelasting kosten

Overeenkomsten en contracten. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Opstellen managementovereenkomst, notulen benoeming en bezoldiging bestuurder

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Opstellen akte van schuldovername

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product