Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst laten opstellen

Licentieovereenkomsten hebben betrekking op het gebruiksrecht van een intellectueel eigendomsrecht. In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over de reikwijdte van het recht, hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties en de vergoedingen voor gebruik die door een licentienemer zijn verschuldigd (de zogenaamde royalty’s). Hoewel dit op het oog een relatief eenvoudig document lijkt te zijn, blijkt uit de praktijk anders. Een licentieovereenkomst kent vele eigenaardigheden en specifieke juridische valkuilen. U leest er in dit artikel alles over.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een schriftelijke weergave van afspraken tussen twee partijen die betrekking heeft op een bepaald recht in gebruik. In veel gevallen hebben licentieovereenkomsten betrekking op de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een bepaald intellectueel eigendomsrecht. Hierbij kan gedacht worden aan het recht op het gebruik van een merk, het gebruik van een handelsnaam, een octrooi, een domeinnaam of een auteursrechtelijk beschermd werk. Bij een licentieovereenkomst zijn twee partijen betrokken. De licentiegever geeft de licentienemer het recht in gebruik. Dit recht in gebruik wordt de licentie genoemd. Een licentieovereenkomst heeft als doel om de rechten en plichten van de betrokken partijen schriftelijk vast te leggen.

Voorwaarden die beschreven worden in licentieovereenkomsten

Licentieovereenkomsten mogen niets aan onduidelijkheid over laten met betrekking op het gebruiksrecht van een intellectueel eigendom. Naast een duidelijke beschrijving van de betrokken partijen is het van belang dat er op de meest gedetailleerde manier wordt omschreven welk intellectueel eigendomsrecht er wordt gelicenseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een merkregistratie of een publicatienummer van het octrooi in het Octrooiregister.

Naast het bovenstaande is het van groot belang om de voorwaarden van het gebruiksrecht van een intellectueel eigendom te formuleren. Hierbij moet gedacht worden aan de omvang van de licentie. Dit is van belang om duidelijkheid te bieden of de licentienemer het recht heeft om het gehele intellectuele eigendom te gebruiken of een deel daarvan. Een licentieovereenkomst kan in dit geval gebruikt worden om deze grenzen af te bakenen. Daarnaast kan in dit document beschreven worden of er sprake is van een exclusief gebruik van een intellectueel eigendom of dat dit niet het geval is. In het laatste geval kan de licentie door de licentiegever aan meerdere licentienemers worden verstrekt. Ook nu kan de licentieovereenkomst worden gebruikt om weer te geven voor welke gebieden de licentie is verleend.

Het is van groot belang dat in licentieovereenkomsten ook de duur van de overeenkomst wordt beschreven. Dit soort overeenkomsten kunnen voor een bepaalde- en onbepaalde tijd worden aangegaan. In dit kader is het zeker goed om ook de afspraken met betrekking tot beëindiging van de overeenkomst en een eventuele opzegtermijn op te nemen. Tot slot moeten er in licentieovereenkomsten ook de benodigde aandacht worden besteed aan de vergoeding voor het gebruik. Deze vergoeding kan worden vormgegeven in een vast bedrag per jaar maar ook in royalty’s. In dit kader is het weer goed om de afspraken met betrekking tot betalingstermijnen en het niet nakomen van betalingsverplichtingen in de licentieovereenkomst op te nemen.

Voor de volledigheid is het goed om te vermelden dat dit slechts een greep is van de voorwaarden die beschreven moeten worden in licentieovereenkomsten. Het opstellen van een licentieovereenkomst is maatwerk en zal moeten worden afgestemd op de karakteristieke eigenschappen van de overeenkomst.

Hulp nodig bij het laten opstellen van licentieovereenkomsten?

Uit het bovenstaande kunt u terecht opmaken dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het opstellen van licentieovereenkomsten. Het is immers van groot belang dat deze overeenkomst niets aan onduidelijkheid over laat en rechtsgeldig is. Om hierin een voorbeeld te geven: de termen exclusief en niet-exclusief zijn geen wettelijke termen en moeten in een licentieovereenkomst worden gedefinieerd.

Voor hulp bij het laten opstellen van licentieovereenkomsten kunt u uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze juristen adviseren u graag over de van belang zijnde bepalingen en stellen graag, in overleg met u, een licentiecontract voor u op. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio Een agio storting kan om verschillende redenen wenselijk zijn voor zowel de onderneming als de aandeelhouder zelf....

Bekijk product

Opstellen arbeidsovereenkomst DGA

Laat uw arbeidsovereenkomst DGA opstellen bij Brouwers Het opstellen van een DGA arbeidsovereenkomst is van groot belang om duidelijkheid te scheppen omtrent uw rol...

Bekijk product

Opstellen distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst laten opstellen bij Brouwers Met het opstellen van een distributieovereenkomst leggen een distributeur en een leverancier afspraken vast over de door de...

Bekijk product