Loonheffingen

Wij adviseren u graag over de kansen en mogelijkheden die de loonheffingen u kunnen bieden.

Van de juiste toepassing van de reguliere tabellen, werkkostenregeling, loonkostenvoordelen, loondispensatie, etc.

Neem contact op

Preventieve loonbelastingscan

Wij gaan proactief voor u aan de slag. Zo geven wij aan op welke gebieden er besparingen te realiseren zijn of op welke punten u risico’s loopt. Dit gebeurt middels het periodiek beschikbaar stellen van een loondashboard. Het gaat hierbij onder andere om de volgende onderwerpen: juiste inhouding en afdracht loonheffingen, (vaste) kostenvergoedingen, verstrekkingen (denk hierbij ook aan de werkkostenregeling), verplichtingen bij het inhuren van personeel of uitbesteden van werk en lage inkomensvoordeel (LIV).

Controles door de Belastingdienst

In het geval dat u een looncontrole krijgt van de belastingdienst staan onze salarisadviseurs en juristen voor u klaar. Indien gewenst kan deze adviseur het contact met de belastingdienst begeleiden. Het voorkomen van eventuele omissies is natuurlijk het hoofddoel. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen u als ondernemer en een van onze salarisadviseurs een goede stap.

Wat doen wij nog meer voor u?

Daarnaast helpen wij u bij goed op orde houden van het personeelsdossier en de daarbij behorende documenten. Dit alles in onze salaris online omgeving. Hiermee voldoet u dan ook gelijk aan de aanscherping van de privacy regelgeving.  Maar onze dienstverlening gaat verder. Dit komt door de nauwe samenwerking binnen Brouwers HRM. Binnen BrouwersHRM werken de salarisadviseurs, HRM consultants en onze juristen zeer nauw samen. Alles om de vraagstukken welke nu eenmaal langskomen in de relatie tussen de werkgever en haar werknemers  en  tussen de werknemers onderling adequaat op te pakken. Van ontslag tot begeleiding ziekteverzuim. Van mediation tot salarishuis. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van loonheffingen in de brede zin van het woord.

Gerelateerde producten

Toon alles

Bezwaarprocedures rondom de WIA

Bent u niet te tevreden over een besluit of oordeel van het UWV? In dat geval kunt u een klacht indienen. Wij ondersteunen u...

Bekijk product

Advisering rondom CAO

Is er binnen uw organisatie een CAO van toepassing? Wij geven u graag uitleg over het hanteren van de betreffende regeling. Daarbij kunnen wij...

Bekijk product

Beoordelen c.q. upgraden functieomschrijvingen naar aard, inhoud & kennisvereiste

Een functieomschrijving moet passen bij uw organisatie en de (gewenste) medewerker. Het is een beschrijving van aard, inhoud en de vereiste kennis voor een...

Bekijk product