Mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is een van de oplossingen waarvoor gekozen kan worden als er sprake is van geschillen tussen aandeelhouders. In sommige gevallen kan het gewenst zijn dat partijen onder leiding van een mediator weer met elkaar in gesprek komen. Dit om tot een oplossing te komen die door alle betrokkenen wordt gedragen. Als partijen nog met elkaar verder willen of moeten is dit zeker het overwegen waard.  U leest er in dit artikel alles over.

Wat is zakelijke mediation?

Zakelijke mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen gezamenlijk in overleg gaan om de situatie te bespreken en uiteindelijk tot oplossingen te komen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de diensten van een mediator die als derde gesprekspartner bij het overleg zal aanschuiven. Deze persoon zal de bemiddelende rol vervullen en de betrokken partijen helpen met het vinden van een oplossing. Zakelijke mediation werkt in veel gevallen zeer effectief werkt om conflicten die ontstaan in het bedrijfsleven weg te nemen.

Wanneer gebruik maken van mediation bij zakelijke conflicten?

Er zijn diverse situaties waarbij overwogen kan worden om gebruik maken van mediation bij zakelijke conflicten. Hierbij kan gedacht worden aan conflicten die betrekking hebben op een overname van een organisatie, een fusie tussen twee bedrijven, reorganisaties, contractuele verplichtingen of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht. Deze vorm van business mediation kan worden toegepast bij conflicten binnen een organisatie maar ook bij geschillen tussen meerdere organisaties.

De bereidheid van alle betrokkenen om gezamenlijk in overleg te gaan om de situatie te bespreken is van essentieel belang om een zakelijk conflict met behulp van mediation weg te nemen. Daarnaast moet er uiteraard ruimte zijn om over oplossingen te kunnen onderhandelen.

Achterliggende gedachte van business mediation

De achterliggende gedachte van business mediation is dat de betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld om in goed overleg de situatie te bespreken en gezamenlijk tot de oplossingen komen die ertoe leiden dat het business conflict wordt weggenomen. Het komt regelmatig voor dat de betrokken partijen hier zelf niet uitkomen omdat ze snel de neiging hebben om vast te houden aan hun eigen standpunten. Daarbij kunnen de ontstane emoties ertoe leiden dat het niet mogelijk is om een inhoudelijk goed overleg te voeren. In dat geval is het goed om te kiezen voor business mediation. Hierbij zal een gespecialiseerde mediator als neutrale gesprekspartner optreden. Daarnaast zal deze persoon fungeren als gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar. Uiteraard zal deze persoon bijsturen als de betrokken partijen zelf dreigen vast te lopen in het proces. Hierdoor krijgen de betrokken partijen alle gelegenheid om hun visie op het conflict te delen en mee te denken aan oplossingen. Het voornaamste doelstelling van business mediation is dan ook dat de betrokkenen uiteindelijk zelf tot overeenstemming komen en de afspraken die hierop betrekking hebben schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

De rol van een zakelijke mediator

In tegenstelling tot andere vormen van juridische ondersteuning, vervult een zakelijke mediator een neutrale rol in dit traject. Er is immers geen sprake van vertegenwoordiging of afvaardiging als er gekozen wordt om een conflict op te lossen met behulp van zakelijke mediation. Deze neutraliteit is van groot belang aangezien de betrokken partijen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van de mediator. Het is dan van groot belang dat deze persoon geen oordeel vormt om beïnvloeding van dit proces te voorkomen.

Verschillende stappen die gezet worden bij zakelijke mediation

Hoewel zakelijke mediation op iedere gewenste manier kan worden ingezet, wordt er vaak voor gekozen om een aantal stappen in dit traject te doorlopen. De inventarisatiefase zal gebruikt worden om de situatie vanuit meerdere kanten in kaart te brengen. Dit is niet alleen van belang om de mediator een beeld te schetsen van de ontstane situatie maar ook om af te stemmen dat de betrokken partijen hetzelfde beeld hebben over deze omstandigheden. Het komt immers vaak voor dat een business gerelateerd conflict ontstaat uit “slechts” een miscommunicatie.

Op het moment dat de situatie in kaart is gebracht, zal de aandacht gevestigd worden naar het zoeken naar de mogelijke oplossingen. Zakelijke mediation is immers een zeer toekomstgerichte methode waarbij er vrijwel altijd voorbij wordt gegaan aan de schuldvraag. Bij het formuleren van de mogelijke oplossingen is het belang om helder te maken welke consequenties deze oplossingen kunnen hebben voor de betrokken en de onderlinge relaties. Op basis hiervan kunnen de betrokkenen in onderhandeling gaan om tot een overeenstemming te komen.

Voordelen van de keuze voor zakelijke mediation

Een van de belangrijkste voordelen van zakelijke mediation is dat de betrokkenen zelf alle invloed kunnen uitoefenen op het tempo van het doorlopen van het traject. Dit betekent in de praktijk dat een zakelijk conflict binnen een kort tijdsbestek kan worden opgelost. Daarnaast biedt de keuze voor zakelijke mediation een aanzienlijk financieel voordeel. Er wordt immers gebruik gemaakt van de expertise en de ervaring van slechts een juridische dienstverlener. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing gedaan aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een afzonderlijke advocaat.

Interesse om gebruik te maken van zakelijke mediation?

Als u interesse heeft om gebruik te maken van zakelijke mediation kunt u uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze adviseurs treden graag op als mediator. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons het beste bereiken op 038-8515310 en info@brouwers.nl. U kunt ook een bericht achter laten via het onderstaande contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Geschil handelsrelatie

Ondersteuning bij het oplossen van geschillen in een handelsrelatie Waar zaken gedaan worden, bestaat het risico dat er ooit een conflict ontstaat. Door aan...

Bekijk product

Begeleiden aandeelhoudersgeschillen

Begeleiding bij een aandeelhoudersgeschil Er wordt gesproken over een aandeelhoudersgeschil als er sprake is van een botsing van belangen van aandeelhouders van een B.V....

Bekijk product

Mediation

Zakelijke mediation Zakelijke mediation is een van de oplossingen waarvoor gekozen kan worden als er sprake is van geschillen tussen aandeelhouders. In sommige gevallen...

Bekijk product