Notulen besluitvorming

Het maken van notulen is op grond van de Nederlandse wet niet verplicht. In de statuten (of in een krachtens de statuten opgemaakt reglement) is echter wel vaak een dergelijke verplichting opgenomen. Daarnaast spelen notulen in zaken over corporate governance een belangrijke rol.

De notulen leggen onder meer vast welke onderwerpen zijn besproken, wat er is besloten en welke argumenten daarbij een rol hebben gespeeld. Deze notulen zijn echter niet alleen voor interne doeleinden van belang. Steeds vaker zijn notulen van belangl in juridische procedures. Vooral in  procedures waarin de taakvervulling van de raad van bestuur, de raad van commissarissen of raad van toezicht, of de one-tier board onderwerp van geschil is.

Het is daarom van belang om de notulen nauwkeurig te formuleren. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 

Heeft u hier vragen over of wilt u hierover advies inwinnen, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen arbeidsovereenkomst DGA

Overeenkomsten en contracten. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomsten zien doorgaans op het gebruiksrecht van een intellectuele eigendomsrecht (onder meer octrooi, patent, merk en model).  In een goede licentieovereenkomst staan in ieder...

Bekijk product

Opstellen rekening courant overeenkomst

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product