Ondersteunen bij het opstellen van vermogenstoets en uitkeringstoets

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het beoordelen van uitkeringen aan aandeelhouders. Dit doet u zodanig dat de onderneming op voorzienbare termijn niet in liquiditeits- of continuïteitsproblemen geraakt. Bij deze beoordeling bent u wettelijk verplicht een vermogenstoets (ook wel een balanstest genoemd) en een uitkeringstoets uit te voeren. In dit artikel leest u alles over het uitkeren van dividend uit uw onderneming.

Wanneer is het uitkeren van dividend een verstandige keuze?

Het uitkeren van dividend is een term voor het ter beschikking stellen van een winstuitkering aan de aandeelhouders van bijvoorbeeld een B.V. of N.V. Dit kan een gewenste keuze zijn bij de wens om een vermogen veilig te stellen. Een groot vermogen in een werkmaatschappij kan onwenselijk zijn aangezien dit vermogen wordt blootgesteld aan de risico’s van de onderneming.

De behoefte om onderlinge rekening courant posities te verrekenen kan gezien worden als een andere situatie die de basis kan vormen van de wens om tot dividenduitkering over te gaan. In beide genoemde gevallen is het zeker aan te raden om een keer per jaar te beoordelen of er een mogelijkheid is tot het uitkeren van dividend. Het meest praktische is om deze beoordeling gelijktijdig te laten uitvoeren met het opstellen van de jaarrekening.

Vermogenstoets / balanstest voor een dividenduitkering

Het uitkeren van dividend is zeker niet vrijblijvend. Hieraan zijn wettelijke regels verbonden. Deze wettelijke regels moeten strikt worden opgevolgd ter voorkoming van een eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de besloten- of naamloze vennootschap. Er zijn onder andere twee besluiten nodig om dividend uit te kunnen keren. Allereerst zal de aandeelhoudersvergadering het besluit nemen om deze stap te zetten. Dit gebeurt in de praktijk vaak in combinatie met het vaststellen van de jaarrekening waarbij het resultaat als dividend wordt vastgesteld. De jaarrekening vormt hiermee de basis voor de vermogenstoets die moet uitgevoerd. Een besluit om dividend uit te keren mag immers alleen genomen worden als het eigen vermogen van de B.V. groter is dan de reserves die volgens de wet of de opgemaakte statuten moeten worden aangehouden. Om dit vast te stellen moet een vermogenstoets worden uitgevoerd. Een vermogenstoets wordt ook vaak een balanstest genoemd aangezien de balans van een organisatie de basis vormt voor de vermogenstoets.

Dividend uitkeringstoets als volgende stap in het proces

Het tweede besluit om tot dividenduitkering over te gaan moet worden genomen door de bestuurders zelf en wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. De bestuurders hebben de taak om het besluit van de aandeelhouders goed te keuren. De bestuurders mogen een dividenduitkering niet zomaar weigeren maar hebben wel de verplichting om te toetsen of de organisatie ook na de voorgenomen uitkering van het dividend in staat is om de direct opeisbare schulden te betalen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een dividend uitkeringstoets. Aan de hand van de dividend uitkeringstoets kan het bestuur de uitkering dus weigeren. Dit kan dus echter alleen als het bestuur voorziet, en cijfermatig kan onderbouwen, dat de vennootschap na de uitkering niet meer in staat is om de schulden te betalen.

Het belang van een goed uitgevoerde uitkeringstoets

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat de vermogenstoets vaak geen struikelblok vormt om een dividend uit te kunnen keren. De uitkeringstoets kan dit zeker wel zijn. Hiermee willen we het belang van een goed uitgevoerde uitkeringstoets zeker benadrukken. Deze goedkeuring kan verregaande gevolgen hebben voor de bestuurders zelf. Op het moment dat de vennootschap failliet gaat, kunnen de bestuurders immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten die ontstaan zijn als gevolg van de dividenduitkering.

Er zijn geen wettelijke bepalingen vastgelegd hoe een uitkeringstoets vormgegeven moet worden. Om een goed beeld te kunnen vormen kan er onder andere gekeken worden naar de liquiditeit-, solvabiliteit- en rentabiliteitsratio’s van de organisatie maar er zijn ook meerdere andere opties de hiervoor benut kunnen worden.

Vermogenstoets en/of uitkeringstoets laten opstellen

Het is dus voor bestuurders van enorm groot belang om een goede afweging te maken voordat er wordt ingestemd met een dividenduitkering. Het opstellen van een vermogenstoets en een uitkeringstoets vereist dan ook de benodigde aandacht. Een goede formulering van de gemaakte afweging is hierbij essentieel. Hiermee wordt voorkomen dat er achteraf gesteld wordt dat de goedkeuring niet verleend had mogen worden. Geeft u er de voorkeur aan om een vermogenstoets en/of uitkeringstoets te laten opstellen door een expert op dit gebied? Dan kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs helpen u graag met het correct opstellen van deze analyses. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Beoordeling rente opslag methode

De beoordeling van de rente opslag methode Uw financiering kan uit vele bronnen komen. U financiert uit eigen vermogen of een lening van familie,...

Bekijk product

Startersdesk voor startende ondernemers

Behoefte aan advies als startende ondernemer? Bent u een startende ondernemer? Wij helpen u graag op weg met onze Starterdesk. Onze adviseurs begeleiden u...

Bekijk product

Adviseren van administratieve organisatie en interne controle maatregelen

Adviseren van administratieve organisatie en interne controle maatregelen Een administratieve organisatie is een belangrijk document dat betrekking heeft op het dagelijks functioneren van een...

Bekijk product