Onderzoek turboliquidatie

Turboliquidatie onderzoek uit laten voeren

Een turboliquidatie is van de methodes om een vennootschap te ontbinden. Het betreft hier een liquidatie van een rechtspersoon waarbij er géén vereffening meer plaats zal vinden. Voorwaarde om tot deze stap over te gaan, is dat er bij de betreffende rechtspersoon geen baten aanwezig of te verwachten zijn. Om hier zeker van te zijn is het van belang om een onderzoek uit te (laten) voeren om vast te stellen of een turboliquidatie tot de mogelijkheden behoort. U leest er in dit artikel alles over.

Hulp nodig bij het uitvoeren van turboliquidatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat betekent turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een methode die kan worden toegepast om een vennootschap (zoals een B.V., een N.V. of een stichting) direct te ontbinden en te liquideren. Om deze methode toe te kunnen passen, is het van belang dat er geen vereffening (lees: financiële afhandeling) meer nodig is. Hiermee wordt dus een aanzienlijke kostenbesparing gedaan.

Stappen die moeten worden gezet bij turboliquidaties

De stappen die moeten worden gezet bij turboliquidaties zijn zeer eenvoudig. De belangrijkste stap is het nemen van het besluit om de vennootschap te ontbinden door middel van turboliquidatie. Dit besluit moet door de algemene vergadering (van aandeelhouders) worden genomen. Als dit besluit gevallen is, kan de liquidatie direct in de registers van de Kamer van koophandel worden ingeschreven. Hiervoor moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ worden ingevuld en bij de KvK worden gedeponeerd.

Voorwaarde voor een turboliquidatie

De belangrijkste voorwaarde voor een turboliquidatie is dat er op het moment van ontbinden van de vennootschap geen (materiële en/of juridische) baten meer aanwezig mogen zijn. Als dat wel het geval zou zijn, zou er immers wel een vereffening moeten plaatsvinden. Turboliquidatie is dan niet toegestaan. Onder baten vallen immers alle activa op de balans van een rechtspersoon zoals vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen. Het moment waarop de algemene vergadering het besluit tot ontbinden neemt, wordt gezien als het moment van ontbinden van een vennootschap.

Een andere voorwaarde om tot turboliquidatie over te mogen gaan is dat de vennootschap niet vlak voor deze liquidatie mag overgaan tot selectieve betalingen aan specifieke schuldeisers om de baten te laten verdwijnen. De schuldeisers die niet voldaan zijn, zijn bij deze keuze benadeeld omdat er selectief is betaald. De bestuurder en/of vereffenaar van de ontbonden rechtspersoon loopt dan het risico persoonlijk aansprakelijk te zijn. Daarnaast is het een voorwaarde om tot turboliquidatie over te gaan dat alle lopende verplichtingen (zoals huur- en arbeidsovereenkomsten) op de juiste manier zijn beëindigd.

Waarom een onderzoek naar de mogelijkheden voor turboliquidatie uit laten voeren?

Het is van het grootste belang om zeker te weten dat een rechtspersoon geen baten meer heeft voordat deze middels een turboliquidatie ontbonden kan worden. Er moet dus sprake zijn van een lege B.V. of N.V. Hiermee komen we automatisch op de risico’s van deze snelle vorm van het liquideren van een rechtspersoon.

Op het moment dat er na het ontbindingsbesluit aan het licht komt dat de vennootschap wel baten had, kan dit tot gevolg hebben dat de rechtspersoon formeel gezien nooit ontbonden is geweest en altijd heeft blijven bestaan. In dat geval kan een rechter besluiten om de rechtspersoon failliet te verklaren. Hieruit kan een situatie ontstaan dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon. Als de bestuurders er immers op hebben vertrouwd dat de vennootschap is ontbonden en niet meer bestaat, zullen zij de conclusie trekken dat zij niet meer aan de hierop rustende verplichtingen hoeven te voldoen

De betaling van de kosten aan de kamer van Koophandel zal bijvoorbeeld uitblijven en er wordt niet meer voldaan aan de verplichting om een jaarrekening op te stellen en te publiceren. Dit wordt juridisch gezien als het niet naar behoren vervullen van de bestuurlijke verplichtingen wat grote financiële gevolgen kan hebben.

Interesse in het laten uitvoeren van een onderzoek naar een turboliquidatie?

De bovenstaande gevolgen benadrukken dat het besluit om een vennootschap door turboliquidatie te laten ontbinden zeer overwogen genomen moet worden. Dit besluit kan worden genomen op basis van een grondig onderzoek dat gericht is op de mogelijkheden om een turboliquidatie uit laten voeren.

Voor dit onderzoek kunt u uitstekend bij Brouwers accountants terecht. Wij bekijken samen met u of turboliquidatie tot de mogelijkheden behoort. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kunt u doen door ons te bellen op 038-851 5310 of een e-mail te sturen aan: info@brouwers.nl. U kunt hiervoor ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Verzorgen liquidatie / ontbinding rechtspersoon

Ontbinding en liquidatie van een rechtspersoon De ontbinding en de daaropvolgende liquidatie van een rechtspersoon is een procedure waarvoor kan worden gekozen als bijvoorbeeld...

Bekijk product

Onderzoek turboliquidatie

Turboliquidatie onderzoek uit laten voeren Een turboliquidatie is van de methodes om een vennootschap te ontbinden. Het betreft hier een liquidatie van een rechtspersoon...

Bekijk product