Opstellen akte van schuldovername

Aan het opstellen van een akte van schuldovername zijn een aantal belangrijke vereisten verbonden. Het is van groot belang dat de akte op de juiste manier wordt opgesteld om eventuele misverstanden en conflicten tussen de betrokken partijen te voorkomen. Daarnaast is het van groot belang om goed na te gaan of de overname van een of meerdere schulden een verstandige keuze is. U leest in dit artikel alles over het opstellen van een akte van schuldovername.

Wat is een akte van schuldovername?

Een akte van schuldovername (ook wel bekend onder de naam “akte van schuldoverneming”) is een document dat betrekking heeft op het overnemen van één of meerdere schulden. De schuldeiser krijgt in deze situatie dus met een andere schuldenaar te maken. Deze nieuwe schuldenaar neemt alle rechten en verplichtingen over van de oorspronkelijke schuldenaar die hierdoor uit de constructie stapt.

Het is belangrijk om voor de volledigheid te vermelden dat deze overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de overname van een schuld en er geen sprake is van een contract overname. In het laatste geval zou er immers sprake zijn van de overdracht van een verbintenis bestaande uit wederzijdse schulden en verplichtingen. Een akte van schuldoverneming is een schriftelijke akte die uitsluitend betrekking heeft op het overdragen van openstaande schulden aan een ander.

Deze zaken staan geformuleerd in een akte van schuldovername

  • De omschrijving van de schuld of de schulden
  • De gegevens van de betrokken partijen
  • De gemaakte afspraken met betrekking van de schuldoverneming
  • De instemming van de schuldeiser
  • De kosten van de akte

Belangrijkste voorwaarde voor het opstellen van een akte van schuldoverneming

De instemming van de schuldeiser vormt de belangrijkste voorwaarde voor het opstellen van een akte van schuldoverneming. De openstaande schuld wordt immers overgedragen waardoor de schuldeiser een andere debiteur krijgt. Het betreft hier dus een overeenkomst tussen drie partijen. De schuldeiser krijgt hierdoor te maken met een andere wederpartij dan oorspronkelijk een overeenkomst mee gesloten is. Het is voor deze persoon belangrijk om gegarandeerd te zijn dat deze partij wel kapitaalkrachtig genoeg is om de schuld uiteindelijk af te dragen. Hiermee kan voorkomen worden dat er misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van schuldovername door de schuldenaar.

Verschil akte van het overnemen van een schuld en akte van cessie

De akte van het overnemen van een schuld kent veel gelijkenissen met de akte van cessie waarover u elders op deze website een uitgebreid artikel aantreft. Er zijn echter wel een aantal verschillen tussen een akte van schuldovername en een akte van cessie te benoemen. Bij deze laatstgenoemde overeenkomst vormt de schuldenaar geen partij wat wel het geval is bij de akte van het overnemen van een schuld. Daarnaast kan een akte van schuldovername vormvrij gebeuren, iets wat bij een akte van cessie niet tot de mogelijkheden behoort.

Waarvoor dient een akte van schuldovername?

Een akte van schuldovername kan worden opgesteld om een bekende te verlichten van diens schuldenlast of bijvoorbeeld bij de wens om een niet volledig afbetaalde machine te verkopen. De verkoper kan die machine namelijk verkopen onder de verplichting voor de koper om de resterende betalingen aan de oorspronkelijke leverancier (fabrikant, distributeur, dealer) te doen. Daarnaast komt een schuldoverneming vaak voor bij de aandelenoverdracht.

Het laten opstellen van een akte van schuldoverneming

Zoals aangegeven is het opstellen van een akte van schuldoverneming vormvrij. Er kan hierbij sprake zijn van zowel een mondelinge- als een schriftelijke overeenkomst. Het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst wordt wel dringend aanbevolen om de beschikking te hebben over bewijsstukken van de overeenkomst.

Als u interesse heeft om een akte van schuldovername te laten opstellen, of wilt laten nagaan of schuldoverneming in uw situatie wel de beste keuze is, kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Wij adviseren u hier graag persoonlijk verder over en kunnen het opstellen van de akte voor u uit handen nemen.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio Een agio storting kan om verschillende redenen wenselijk zijn voor zowel de onderneming als de aandeelhouder zelf....

Bekijk product

Opstellen borgstellingsovereenkomst

Het laten opstellen van een borgstelling voorziet in het doel van een leverancier om de beschikking te hebben over een extra garantie als de...

Bekijk product

Opstellen arbeidsovereenkomst DGA

Laat uw arbeidsovereenkomst DGA opstellen bij Brouwers Het opstellen van een DGA arbeidsovereenkomst is van groot belang om duidelijkheid te scheppen omtrent uw rol...

Bekijk product