Opstellen borgstellingsovereenkomst

Overeenkomsten, reglementen, aktes. Ze beschrijven belangrijke afspraken en regels. Daarom wilt u de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Zoals een borgstellingsovereenkomst bijvoorbeeld. Ter zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichting door een schuldenaar kan een andere partij zich borg stellen. De borg kan worden aangesproken ingeval de schuldenaar diens verplichtingen niet nakomt of niet zal kunnen nakomen. Wat zijn voor u als borg de (fiscale) consequenties? Vraag er naar bij onze adviseurs.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen managementovereenkomst, notulen benoeming en bezoldiging bestuurder

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Opstellen huurovereenkomst

Het vastleggen van een huurovereenkomst is ook in intercompany verhuursituaties van belang. Indien men wil opteren voor btw belaste verhuur dan zijn er een...

Bekijk product

Agentuurovereenkomst

Overeenkomsten en contracten. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product