Opstellen directiereglement

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Zo stellen wij graag een Directiereglement voor u op. Het reglement met afspraken hoe de bestuurders met elkaar omgaan, waar de bevoegdheden van het bestuur begrensd worden en hoe de relatie met het bestuur en de algemene vergadering (AV) en/of de Raad van Commissarissen (RvC) is ingekleed. Een directiereglement is met name belangrijk wanneer er meerdere bestuurders zijn en/of de samenstelling van de AV en het bestuur geheel of gedeeltelijk anders is. Zonder beperkingen is het bestuur bevoegd tot alle handelingen namens de vennootschap die niet op grond van de wet of statuten zijn voorbehouden aan een ander orgaan. Vraag er naar bij onze adviseurs.

Gerelateerde producten

Toon alles

Agentuurovereenkomst

Overeenkomsten en contracten. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Opstellen directiereglement

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Opstellen managementovereenkomst, notulen benoeming en bezoldiging bestuurder

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product