Opstellen distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst laten opstellen bij Brouwers

Met het opstellen van een distributieovereenkomst leggen een distributeur en een leverancier afspraken vast over de door de distributeur te verkopen goederen van de leverancier. Distributieovereenkomsten worden gebruikt bij constructies waarbij de distributeur producten doorverkoopt. Het is van groot belang om hier goede afspraken over te maken om eventuele misverstanden en/of meningsverschillen te voorkomen. U leest hier alles over in dit artikel.

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een reeks van afspraken tussen een distributeur en een leverancier met betrekking tot de verkoop van goederen waarbij er een samenwerking wordt vormgegeven tussen de genoemde partijen. Een distributieovereenkomst wordt ook wel een dealerovereenkomst of een reseller-overeenkomst genoemd. Het opstellen van een distributieovereenkomst is sterk aan te raden als een distributeur uw producten gaat doorverkopen aan diens afnemers of bij de wens om de afzetmarkt uit te breiden.

Waarom een reseller-overeenkomst opstellen?

Er zijn diverse belangrijke redenen te benoemen om een reseller-overeenkomst op te stellen. Zoals aangegeven is een dealerovereenkomst onder andere van zeer grote waarde als een andere partij uw producten gaat verkopen. In de reseller-overeenkomst wordt dan vastgelegd dat deze andere partij het (exclusieve) recht heeft om de producten te verkopen en onder welke voorwaarden dit mag plaatsvinden. Met betrekking tot deze voorwaarden kan er gekozen worden voor meerdere soorten reseller-overeenkomsten:

 • Een exclusieve distributieovereenkomst wordt afgesloten als een distributeur het alleenrecht krijgt op de verkoop en het uitvoeren van de bijbehorende promotieactiviteiten binnen een specifiek gebied.
 • Een selectieve distributieovereenkomst wordt afgesloten als de productlijn via een netwerk van geselecteerde distributeurs op de markt wordt gebracht. Als voorwaarde wordt vaak gesteld dat de distributeurs aan de gestelde eisen voldoen om onderdeel uit te mogen maken van het selectieve netwerk.
 • Bij een distributieovereenkomst waarbij er sprake is van een exclusieve afname wordt er vastgelegd dat de distributeur uitsluitend producten bij u als leverancier afneemt en niet bij een andere partij.

Welke onderdelen vormen een distributieovereenkomst?

Een distributeur en een leverancier zijn volledig vrij in hun keuze met betrekking tot welke onderdelen een distributieovereenkomst vormen. Over het algemeen worden de volgende aspecten in een distributieovereenkomst opgenomen:

 • Gegevens van de leverancier
 • Gegevens van de distributeur
 • Omschrijving van het specifieke aanbod
 • Duur van de overeenkomst
 • Afspraken met betrekking tot het afzetgebied
 • Afspraken met betrekking tot een minimale afzethoeveelheid
 • Prijsafspraken met betrekking tot de inkoopprijs
 • Afspraken die betrekking hebben op een exclusiviteitsrecht
 • Afspraken die doelen op promotie verplichtingen/ voorwaarden
 • Afspraken over geheimhoudingsplicht
 • Afspraken over aansprakelijkheid en/of garanties
 • Afspraken die gericht zijn op de beëindiging van de distributieovereenkomst
 • Afspraken met betrekking tot een opzegtermijn

Bepalingen bij het afsluiten van een exclusieve distributieovereenkomst

Hoewel er sprake is van een exclusieve distributieovereenkomst, zijn er een aantal bepalingen aan dit soort overeenkomsten verbonden. Er mogen bijvoorbeeld géén vaste verkoopprijzen worden voorgeschreven. De leverancier mag wel richt- en adviesprijzen aan de distributeur meegeven. De laatstgenoemde partij is dus niet verplicht om zich hieraan te houden. Het is overigens wel toegestaan om maximumprijzen te hanteren. Naast deze prijsafspraken is het bij het afsluiten van een exclusieve distributieovereenkomst (onder andere) niet toegestaan om de verkoop via internet te beperken of te verbieden om aan specifieke klanten te leveren.

Regels met betrekking tot het opzeggen van dealerovereenkomsten

Een distributieovereenkomst heeft het karakter van een duurovereenkomst. Dit houdt in dat er eisen met betrekking tot redelijkheid en billijkheid gelden voor het opzeggen van dealerovereenkomsten. Naast het feit dat een dealerovereenkomst voor een bepaalde tijd kan worden afgesloten, behoort het uiteraard tot de mogelijkheden om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen of als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Hierbij moet er rekening worden gehouden met de belangen van de wederpartij en dient er een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Uiteraard kunnen dit soort situaties eenvoudig worden afgedekt door hierover afspraken te maken bij het opstellen van de distributieovereenkomst.

Laten opstellen van distributieovereenkomsten

Afspraken met betrekking tot distributieovereenkomsten zijn niet in de Nederlandse wetgeving geregeld. Dit betekent dat het zeker aan te raden is om niet alleen een distributieovereenkomst op te stellen maar ook om hierbij ervoor te kiezen om een op maat gemaakte reseller-overeenkomst te gebruiken. Door het laten opstellen van op maat gemaakte distributieovereenkomsten worden afspraken geformuleerd die volledig aansluiten op de situatie. Uiteraard voorziet een distributieovereenkomst model hier niet in.

Interesse in een distributieovereenkomst?

Voor het laten opstellen van een maatwerk distributieovereenkomst bent u van harte welkom om gebruik te maken van de lange ervaring en de uitstekende vakkennis van de accountants van Brouwers. Heeft u interesse om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen kwijtscheldingsovereenkomst

Alles over de kwijtscheldingsovereenkomst Op het moment dat er sprake is van een vordering met een of meerdere debiteuren en u besluit om kwijtschelding...

Bekijk product

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst laten opstellen Licentieovereenkomsten hebben betrekking op het gebruiksrecht van een intellectueel eigendomsrecht. In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over de...

Bekijk product

Opstellen algemene voorwaarden

Het laten opstellen van algemene voorwaarden Als u als ondernemer producten of diensten levert, is zeer aan te raden om algemene voorwaarden op te...

Bekijk product