Opstellen overeenkomst van cessie

Laten opstellen van een overeenkomst van cessie

Het laten opstellen van een overeenkomst van cessie is van belang als er een vordering wordt verkocht. In dat geval zal een schuldeiser een vordering op een schuldenaar overdragen aan een derde. Aan een akte van cessie zijn een aantal formele vereisten verbonden. U leest er in dit artikel alles over. 

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie wordt ook wel een overeenkomst van cessie genoemd en is een constructie waarbij een vordering, dus een schuld, wordt overgedragen aan een derde partij. In dat geval neemt deze derde partij de plaats in van de oorspronkelijke schuldeiser. De schuldenaar is bij deze constructie dus geen partij maar deze overeenkomst heeft wel gevolgen voor die persoon. Hij of zij zal immers de schuld moeten afbetalen aan een nieuwe schuldeiser. De oude schuldeiser stapt hiermee uit deze constructie. Degene aan wie de vorderingen zijn ‘gecedeerd’ (de derde dus), krijgt door de cessie dezelfde rechten als de eerste schuldeiser. Deze nieuwe schuldeiser komt dus niet alleen in het bezit van de vordering maar heeft hiermee ook meteen het vorderingsrecht, een eventueel pandrecht, hypotheekrecht of een eventueel reeds verkregen executoriale titel. Dit laatste betekent dat er executoriaal beslag kan worden gelegd. Daarnaast gaat uiteraard ook de contractueel afgesproken rente en/of dwangsom over van eigenaar als gevolg van de cessie.

Betekenis van het woord cessie

Het is goed om voor de volledigheid de terminologie die behoort bij een overeenkomst van cessie door te nemen. De overdracht van de vordering op naam wordt immers “cessie” genoemd. De persoon die afstand doet van de schuld wordt de “cedent” genoemd. De partij die de vordering bij een overeenkomst van cessie ontvangt wordt bij deze constructie beschreven als de “cessionaris”.

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van een cessie overeenkomst?

Er zijn diverse situaties te benoemen waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cessie overeenkomst. Vooral incassobureaus maken gebruik van deze constructie. De vordering wordt dan voor bijvoorbeeld 50% van de waarde opgekocht waarbij het bedrag dat extra geïnd wordt dus de uiteindelijke winst vormt. Dit soort overeenkomsten staan ook wel bekend onder de naam “factoring”. Ook in de verzekeringsbranche wordt er veel gebruik gemaakt van cessie overeenkomsten. Hiervan wordt gebruik gemaakt als een verzekerde schade heeft geleden die verhaald kan worden op een derde. Het komt regelmatig voor dat de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag uitkeert aan de verzekerde en hierdoor de openstaande vordering verkrijgt.

Verschillende soorten cessie overeenkomsten

Er zijn twee verschillende soorten cessie overeenkomsten te onderscheiden. Er is immers sprake van een openbare cessie en een stille cessie. De naamgeving geeft het verschil tussen beide vormen aan. Bij een openbare cessie zal de cessie worden bekendgemaakt aan de schuldenaar. Op deze manier is hij of zij op de hoogte dat de schuld aan een andere schuldeiser moet worden betaald. Bij een stille cessie hoeft er geen mededeling van de overeenkomst van cessie plaats te vinden. De schuldenaar kan in dat geval nog steeds bevrijdend betalen aan de ‘oude’ schuldeiser.

Wanneer is het opstellen van een akte van cessie niet mogelijk?

Het opstellen van een akte van cessie behoort niet tot de mogelijkheden als de oorspronkelijk betrokken partijen dit expliciet hebben vastgelegd bij het aangaan van de overeenkomst. Het behoort immers tot de mogelijkheden om dit soort constructies uit te sluiten bij het aangaan van de overeenkomst. Het gevolg hiervan is dat er dan geen geldige akte van cessie tot stand kan komen.

Hoe wordt een sessie akte opgesteld?

Een sessie akte moet schriftelijk worden opgesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een authentieke/notariële akte of van een onderhandse akte. Bij het opstellen van een onderhandse sessie akte hoeft dus geen notaris ingeschakeld te worden aangezien de betrokken partijen (dus de cedent en cessionaris) de afspraken zelfstandig maken. Het is hierbij wel van belang dat de vordering voldoende duidelijk wordt omschreven. Daarom is het zeker verstandig om de inhoud van een overeenkomst van cessie te laten opstellen of te laten nakijken door een expert op dit gebied. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een opgestelde stille akte wel moet worden geregistreerd bij de Belastingdienst. De registratie van een onderhandse akte bij de Belastingdienst is goedkoper dan het laten opmaken van een akte door een notaris.

Overeenkomst van cessie laten opstellen

Heeft in interesse om een overeenkomst van cessie te laten opstellen of deze te laten controleren? Dan bent u van harte welkom om gebruik te maken van de ervaring en expertise van de accountants va Brouwers. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Goedgekeurde overeenkomst van opdracht

Goedgekeurde overeenkomst van opdracht voor ZZP’er en freelancers Werkt u als freelancer of ZZP’er voor een opdrachtgever? Dan is het voor zowel uzelf als...

Bekijk product

Opstellen kwijtscheldingsovereenkomst

Alles over de kwijtscheldingsovereenkomst Op het moment dat er sprake is van een vordering met een of meerdere debiteuren en u besluit om kwijtschelding...

Bekijk product

Opstellen huurovereenkomst

Het opstellen van een correcte huurovereenkomst is van groot belang. In deze overeenkomst kunnen immers bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op de looptijd,...

Bekijk product