Opstellen pandakte

Opstellen van een pandakte

Ter zekerheid van terugbetaling van een lening kan verpanding overeengekomen worden. In een pandakte wordt de verpanding van roerende goederen (zaken en vorderingen) vastgelegd. Doorgaans heeft de bank van de schuldenaar reeds het eerste pandrecht gevestigd, maar een tweede pandrecht is ook geldig, mits correct vastgelegd en geregistreerd. U leest er in dit artikel meer over.

Wat is een pandakte?

Een pandakte wordt ook wel een akte van verpanding genoemd. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin de pandgever en de pandhouder verklaren dat ze onderling zijn overeengekomen dat de pandgever een pandrecht zal vestigen op zijn of haar eigendom. In de pandakte staat ook vermeld waarvoor de pandgever ervoor kiest om pandrecht als zekerheid te vestigen. Dit laatste heeft vaak betrekking op het verkrijgen van zekerheid van terugbetaling van de aan de pandhouder verstrekte geldlening. Om deze overeenkomst rechtsgeldig te laten zijn, moet er een pandakte worden opgesteld die juridisch gezien volledig correct is.

Waarvoor dient een pandakten?

Het pandrecht is een zekerheidsrecht op onroerende zaken en vorderingen. In dit geval dient dit recht als zekerheid bij een geldvordering. De zekerheid verstrekkende partij wordt de “pandgever” genoemd. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V. of N.V.) zijn. De partij aan wie deze zekerheid verstrekt wordt, draagt bij deze overeenkomst de titel “pandhouder”. Pandakten dienen als zekerheidsrecht in geval van vestiging van een pandrecht. In deze situatie verstrekt de pandgever aan de pandhouder het recht om zich met voorrang te verhalen op een of meer waardevolle bezittingen (die geen registratie goederen zijn) van de pandgever. Hierbij kan gedacht worden aan kunststukken en vervoermiddelen maar ook op geldvorderingen die de pandgever op derde partijen heeft. Een pandrecht biedt de schuldeiser die het heeft gevestigd (de pandhouder) twee belangrijke  voordelen ten opzichte van ‘gewone’ schuldeisers.

Voordelen van het vestigen van pandrecht voor de pandhouder:

  • Het pandrecht biedt de pandhouder het recht op parate executie. In geval van parate executie heeft de pandhouder het recht om het verpande goed van de in gebreke blijvende pandgever te executeren. Hiervoor hoeft geen toegewezen gerechtelijk vonnis worden verkregen, iets waar de andere schuldeisers wel van afhankelijk zijn.
  • De pandhouder wordt in deze situatie gezien als separatist bij faillissement of schuldsanering. Dit heeft als voordeel dat de pandhouder zich kan blijven verhalen op de verpande goederen of vorderingen. Hiermee heeft deze partij een sterke positie die bij een eventueel faillissement of schuldsanering niet kan worden aangetast. In dat geval hoeft de pandhouder diens vordering niet in te dienen maar kan de opbrengst van het aan hem verpande goed direct naar zich toe halen.

Registratie van een akte van verpanding

De registratie van een akte van verpanding wordt ook wel de vestiging van een pandrecht genoemd. Hierbij kan er gekozen worden voor twee opties. De registratie van een akte van verpanding kan worden vormgegeven in vorm van een notariële akte maar ook onderhands worden vormgegeven. In het laatste geval moet de akte van verpanding wel geregistreerd  worden door de Belastingdienst om als rechtsgeldig gezien te worden. Het onderhandse pandrecht is vormvrij mits de belanghebbende partijen (en dan met name de pandgever) “redelijkerwijs uit de akte heeft mogen begrijpen dat zij tot (…) vestiging van pandrecht was bedoeld.”

Laten opstellen van een pandakte

Het vestigen van pandrecht kan van groot belang zijn als een afnemer in grote mate afhankelijk is van diens leverancier. Ook als er een geldlening wordt verstrekt of er sprake is van een rekening courantverhouding (waar u elders op onze website meer over kunt lezen), wordt er vaak extra zekerheid door de schuldenaar verstrekt in vorm van het verstrekken van pandrechten. Een pandrecht kan de positie van een schuldeiser aanzienlijk verstreken als moet voor de volledigheid worden aangegeven dat dit in niet alle gevallen zo is. Als er niet voldaan wordt aan de vestigingsvereisten kan er een situatie ontstaan waarbij er geen pandrecht tot stand komt. De beoordeling hiervan is maatwerk.

Het bovenstaande benadrukt het grote belang dat de pandakte op een correcte manier wordt opgesteld. Hiervoor kunt u uitstekend bij de accountants van brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs denken graag met u mee welke keuzes u hierin het beste kunt maken en informeren u over de wettelijke bepalingen die bij hierbij van toepassing zijn.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen managementovereenkomst, notulen benoeming en bezoldiging bestuurder

Managementovereenkomst laten opstellen Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht met grote mate van zelfstandigheid van de manager/bestuurder in de uitoefening van de werkzaamheden....

Bekijk product

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst laten opstellen Licentieovereenkomsten hebben betrekking op het gebruiksrecht van een intellectueel eigendomsrecht. In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over de...

Bekijk product

Opstellen overeenkomst van cessie

Laten opstellen van een overeenkomst van cessie Het laten opstellen van een overeenkomst van cessie is van belang als er een vordering wordt verkocht....

Bekijk product