Opstellen rekening courant overeenkomst

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Zo kunt u bij ons terecht voor het opstellen van een rekening courant overeenkomst. Bij intercompany rekening-courantverhoudingen en rekening-courantverhoudingen tussen een BV en haar DGA is schriftelijke vastlegging wenselijk vanwege de zakelijkheid. Bij het niet vastleggen kan er sprake zijn van dividenduitkering (bij een schuld aan de BV) of kapitaalstorting (bij een vordering op de BV). Vraag er naar bij onze adviseurs.

Gerelateerde producten

Toon alles

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomsten zien doorgaans op het gebruiksrecht van een intellectuele eigendomsrecht (onder meer octrooi, patent, merk en model).  In een goede licentieovereenkomst staan in ieder...

Bekijk product

Agentuurovereenkomst

Overeenkomsten en contracten. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis...

Bekijk product

Notulen besluitvorming

Het maken van notulen is op grond van de Nederlandse wet niet verplicht. In de statuten (of in een krachtens de statuten opgemaakt reglement)...

Bekijk product