Opstellen akte van schuldovername

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Zoals bijvoorbeeld een akte van schuldovername. Een  schuldovername kan – in tegenstelling tot de akte van cessie – vorm vrij gebeuren, maar heeft alleen werking indien de schuldeiser heeft ingestemd met de overdracht van de schuld. Of schuldovername verstandig is, zal per situatie beoordeeld dienen te worden. Vraag er naar bij onze adviseurs.

Neem vrijblijvend contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.