Opstellen overeenkomst van cessie

Overeenkomsten, reglementen, aktes. U wilt de zekerheid dat uw document de juiste informatie bevat. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Zoals een overeenkomst van cessie bijvoorbeeld. Dit betreft de verkoop van een vordering. Een vereiste voor de overdracht van een vordering is de schriftelijke vastlegging. De cessie heeft pas werking jegens de schuldenaar wanneer de cessie aan hem is medegedeeld. Vraag er naar bij onze adviseurs.

Neem vrijblijvend contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.