Pensioen eigen Beheer en de Jaarrekening op fiscale grondslag

Pensioen in eigen beheer en de jaarrekening op fiscale grondslag

Bouwde u in uw BV een pensioen in eigen beheer op? Dan bent u ongetwijfeld de afgelopen jaren geconfronteerd met regelmatige wijzigingen. De laatste wijzigingen hebben in veel gevallen een behoorlijke negatieve impact op het eigen vermogen. Dit kan voorkomen worden door de jaarrekening en publicatiestukken middels zgn. fiscale grondslagen uit te brengen. Er vinden geen correcties plaats in het eigen vermogen behoudens de normale dotaties. Het overwegen waard dus! 

Wat is pensioen in eigen beheer?

Er is sprake van pensioen in eigen beheer als er een pensioen werd opgebouwd in de eigen B.V. In dat geval was de pensioenregeling dus niet ondergebracht bij een pensioenfonds of professionele verzekeraar. In deze overeenkomst stond geformuleerd dat de B.V. pensioenaanspraken voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder) formuleert. Hiermee werd gegarandeerd dat de B.V. zich verplichtte om na het bereiken van de pensioendatum een bepaald bedrag uit te keren. De hoogte van het pensioen was afhankelijk van de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren.

Waarom de pensioen in eigen beheer constructie is afgeschaft

Het is per 1 april 2017 niet meer mogelijk om gebruik te maken van een pensioen in eigen beheer constructie. Deze constructie kende immers een aantal knelpunten. Deze knelpunten werden vooral veroorzaakt door het feit dat de fiscale regels met betrekking tot de waardering van het pensioen te veel afweken van de fiscale regels. De hoogte van de voorziening is immers verbonden aan fiscale regels. Er wordt dan ook gesproken over een fiscale waarde. De commerciële waarde van een pensioen vormt een indicator wat een pensioen daadwerkelijk waard is. Deze commerciële waarde kan dus (flink) afwijken van de fiscale waarde. Dit maakt het voor veel DGA’s lastig om dividend uit te keren. Daarnaast kan dit een probleem vormen bij een eventuele echtscheiding waarbij de pensioenvoorziening van een ex-partner tegen commerciële waarde moet worden uitgekeerd.

Regelingen bij het afschaffen van het in eigen beheer houden van het pensioen

Zoals aangegeven zijn er diverse regelingen waarvan gebruik kon worden gemaakt bij het afschaffen van het in eigen beheer houden van het pensioen. Zo kon deze constructie van 2017 tot 2019 afgekocht worden met belastingkorting of omgezet worden in een oudedagsverplichting. In dat geval werd het DGA pensioen dus extern ondergebracht. Het behoorde ook tot de mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer ongewijzigd te laten waarbij verdere opbouw uiteraard niet meer mogelijk was. Bij deze laatste keuze wordt het verschil tussen de fiscale- en commerciële waarde van het pensioen actueel. Zoals aangegeven zal het commercieel eigen vermogen van de vennootschap fors dalen omdat de commerciële waarde veel hoger is dan de fiscale waarde. Een DGA kan hier handig op inspelen door de volledige jaarrekening op fiscale grondslagen op te stellen.

Jaarrekening en publicatiestukken uitbrengen middels fiscale grondslagen

De zogenaamde “kleine rechtspersonen” hebben de mogelijkheid om de jaarrekening en publicatiestukken uit te brengen middels fiscale grondslagen. Voor het bepalen of er sprake is van kleine rechtspersonen worden er criteria met betrekking tot het balanstotaal, de netto-omzet en het aantal werknemers in dienst gehanteerd. Op het moment dat de ondernemer ervoor kiest om de jaarrekening en publicatiestukken uit te brengen middels fiscale grondslagen, is dat van toepassing op alle posten. Daarnaast geldt de verplichting dat zowel de grondslagen van huidige waardering van activa en passiva vermeld moeten worden als de waarde voorafgaand aan de bepaling van het resultaat. In het geval dat de waardering volgens de fiscale grondslagen afwijkt van de commerciële waardering moet dit toegelicht worden.

Persoonlijk advies en ondersteuning over het maken van een jaarrekening op fiscale grondslagen

Het kan soms een praktische optie zijn om te kiezen voor een jaarrekening op fiscale grondslagen. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat het formuleren van de commerciële waarderingen of jaarrekeningen op commerciële grondslagen niet meer van belang zijn voor uzelf, eventuele krediet instanties en andere belanghebbenden. Graag beoordelen we met u of het verstandiger is de jaarrekening op fiscale grondslag uit te brengen.

Heeft u interesse om gebruik te maken van onze ervaring en expertise op dit gebied? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Advies voor groeiende ondernemers

Wilt u als groeiende ondernemer uw bedrijf naar een hoger niveau tillen? Brouwers biedt advies en de middelen die u nodig hebt om uw...

Bekijk product

Opstellen publicatiestukken

Laten opstellen van publicatiestukken Diverse ondernemingsvormen zijn verplicht jaarlijks bepaalde bedrijfsgegevens te publiceren. Deze verplichting is onder andere van toepassing voor een B.V., N.V.,...

Bekijk product

Beoordeling rente opslag methode

De beoordeling van de rente opslag methode Uw financiering kan uit vele bronnen komen. U financiert uit eigen vermogen of een lening van familie,...

Bekijk product