Uitvoeren HRM scan

De door de Brouwers ontwikkelde HRM Scan is bij uitstek geschikt voor het MKB. Onze scan levert u efficiëntie en kostenbesparingen op, onder andere op personeelskosten. Op basis van de uitkomsten van de HRM Scan, krijgt u inzichten waarmee organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden. Het geeft een objectief beeld van de mogelijke verbeterpunten aangaande het HRM- en personeelsbeleid en uitvoering binnen uw organisatie. De HRM-scan is een 0-meting op alle aanwezige P&O activiteiten. De scan richt zich op de onderdelen: administratieve vastlegging, arbeidsvoorwaarden, arbo & verzuim, prestatiemanagement, personeelsbezetting, strategie, doelstellingen en bedrijfscultuur. De HRM scan leidt tot een heldere en praktische rapportage met aanbevelingen en een plan van aanpak. Meer weten over de HRM scan? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerde producten

Toon alles

Uitvoeren beloningsonderzoek

De beloning van uw medewerkers kan een ingewikkeld vraagstuk zijn. Om u richting te geven voeren wij graag een beloningsonderzoek voor u uit. Daarbij...

Bekijk product

Bezwaarprocedures rondom de WIA

Bent u niet te tevreden over een besluit of oordeel van het UWV? In dat geval kunt u een klacht indienen. Wij ondersteunen u...

Bekijk product

Hulp aanbieden voor arbeidsgeschillen en mediation

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten. Meestal worden deze onderling opgelost, maar heel soms gaat het mis. Het risico bestaat dat het conflict escaleert en...

Bekijk product