Verzorgen liquidatie / ontbinding rechtspersoon

Ontbinding en liquidatie van een rechtspersoon

De ontbinding en de daaropvolgende liquidatie van een rechtspersoon is een procedure waarvoor kan worden gekozen als bijvoorbeeld een B.V. of en N.V. niet meer levensvatbaar is of bij de keuze om de structuur op te schonen. Er zijn een aantal stappen die in dit traject doorlopen worden. Op deze pagina leest u hier alles over.

Hulp nodig bij de ontbinding en/of liquidatie van een rechtspersoon? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat houdt de ontbinding van een rechtspersoon in?

Er is sprake van de ontbinding van een rechtspersoon op het moment dat de algemene vergadering het besluit heeft genomen dat (bijvoorbeeld) de B.V., N.V., de vereniging of de stichting niet meer levensvatbaar is. Dit kan het geval zijn als er niet of nauwelijks meer activiteiten worden verricht en het in standhouden van de rechtspersoon niet of nauwelijks een doel dient. Dit kan het geval zijn wanneer de gemaakte kosten niet meer in verhouding staan met de gegenereerde opbrengsten.

Bij een B.V. of een N.V. zal de algemene vergadering (van aandeelhouders) dit besluit moeten nemen. Het besluit om een stichting te ontbinden wordt door het bestuur genomen omdat deze rechtspersoon geen aandeelhouders heeft. Het besluit om een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij te ontbinden wordt door de ledenvergadering genomen

Er kan gekozen worden om de rechtspersoon per direct of op een vastgesteld moment in de toekomst te ontbinden. Het is hierbij goed om te beseffen dat dit besluit nooit met terugwerkende kracht genomen kan worden.

De ontbinding van een rechtspersoon kan door middel van het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ aan de Kamer van Koophandel kenbaar worden gemaakt. Dit besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Welke trajecten kunnen worden doorlopen voor een liquidatie van een rechtspersoon?

Na de ontbinding van een rechtspersoon volgt de liquidatiefase. Er zijn meerdere trajecten die kunnen worden doorlopen voor een liquidatie van een rechtspersoon. De keuze met betrekking tot welk traject moet worden doorlopen, is afhankelijk van de ontstane situatie.

In veel gevallen houdt een ontbonden rechtspersoon immers niet direct op met bestaan. Er zal namelijk een vereffening (waarbij de schulden en uitkeringen betaald worden) moeten plaatsvinden.

De rechtspersoon zal blijven voortbestaan totdat dit proces voltooid is. Als de rechtspersoon is opgehouden met bestaan maar uit de praktijk blijkt dat er achteraf toch nog schuldeisers en/of baten zijn, zal de vereffening worden heropend. De rechtspersoon blijft in deze situatie ontbonden maar zal herleven voor de afwikkeling van de vereffening.

Hoe werkt het liquideren van een rechtspersoon?

De achterliggende gedachte achter het liquideren van een rechtspersoon is dat alle bezittingen te gelde worden gemaakt. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om aan eisen van de schuldeisers te voldoen. Deze vorm van liquidatie kan worden toegepast als er baten aanwezig zijn en de schuldeisers allemaal voldaan kunnen worden. Op het moment dat er na deze verdeling nog vermogen overblijft, zal de vereffenaar deze uitkeren aan de aandeelhouders tenzij er in de statuten een andere regeling hiervoor is opgenomen.

Op het moment dat er geconstateerd is dat het vermogen van de rechtspersoon niet toereikend is om alle schuldeisers te voldoen, zal de vereffenaar een aangifte tot faillietverklaring doen. Op dat moment treden de regels die betrekking hebben op een faillissement van een rechtspersoon in werking. De plicht tot faillissementsaanvraag vervalt als alle schuldeisers ermee instemmen dat de vereffening zonder faillissement verder gaat. In dat geval wordt er vaak een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord gesloten.

Wanneer er sprake is van een lege rechtspersoon, dus als er vastgesteld is dat de ontbonden rechtspersoon geen baten meer heeft, houdt de ontbonden B.V. of N.V. direct op met bestaan. Er hoeft in dat geval geen vereffening meer plaats te vinden. In een dergelijk geval kan er gekozen worden voor turboliquidatie.

Persoonlijk advies of direct hulp nodig bij de ontbinding en liquidatie van een rechtspersoon?

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of hulp bij de ontbinding en liquidatie van een rechtspersoon? Dan bent u van harte welkom om gebruik te maken van de expertise en de lange ervaring van de accountants van Brouwers. Onze medewerkers helpen u graag verder. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kunt u doen door ons te bellen op nummer 038-851 5310 of een e-mail te sturen aan: info@brouwers.nl. U kunt hiervoor ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Onderzoek turboliquidatie

Turboliquidatie onderzoek uit laten voeren Een turboliquidatie is van de methodes om een vennootschap te ontbinden. Het betreft hier een liquidatie van een rechtspersoon...

Bekijk product

Verzorgen liquidatie / ontbinding rechtspersoon

Ontbinding en liquidatie van een rechtspersoon De ontbinding en de daaropvolgende liquidatie van een rechtspersoon is een procedure waarvoor kan worden gekozen als bijvoorbeeld...

Bekijk product