Staat uw vraag niet op deze pagina?

Neem dan direct contact met ons op

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We hebben voor u een aantal veelvoorkomende vragen toegelicht. Omdat iedere ondernemer uniek is, kan het ook zo zijn dat uw vraag hier niet bij staat. Kijk dan ook even in ons overzicht Producten en Diensten van Brouwers.

Even met ons bellen kan altijd, en anders vult u bijgaand contactformulier in. De juiste specialist neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Algemeen (2)

 • U neemt een beslissing. Elke beslissing heeft fiscale consequenties. U komt tot een optimale oplossing, samen met Brouwers. Of het nu puur fiscaal is, om de belastingdruk te minimaliseren, of juridisch. We steken onze handen uit de mouwen voor een overname of een complete herstructurering. Wij informeren u als organisatie om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Daarnaast informeren wij u voor een oudedagsregeling, een schenking, een nieuw contract, huwelijk of echtscheiding. Ontdek het verschil en maak een afspraak!

 • Nee. Een kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers kosteloos, geheel vrijblijvend en u bent ons niets verplicht.

Accountancy (3)

 • Jazeker! Wij attenderen u gevraagd maar ook ongevraagd op kansen en bedreigingen. Maar we denken bovenal proactief met u mee om uw business te optimaliseren. Bijvoorbeeld voor ontslag/aanname personeel. U kunt vertrouwen op de inzet van een of meerdere vaste aanspreekpunten. Omdat ons medewerkersverloop nagenoeg nihil is, heeft u steeds te maken met dezelfde vertrouwde contactpersonen. Onze medewerkers zijn kundig, toegankelijk en betrokken. Ze beschikken over een groot inlevingsvermogen en kijken verder dan cijfers alleen. Onze HRM consultant overlegt dan ook geregeld met u over de gang van zaken en komt met inspirerende ideeën en anticipeert op verbeteracties die uw onderneming verder brengen. U kunt erop vertrouwen dat we doen wat we u beloven. Brouwers staat dan ook voor daadkracht en het realiseren van ondernemersdoelen.

 • Wanneer u de breed opgeleide accountants en adviseurs van Brouwers inschakelt,  kunt u rekenen op veel kennis op het gebied van belastingen, (salaris)administratie en bedrijfseconomische vraagstukken. Dan weet u zeker dat u bijvoorbeeld niet te veel belasting betaalt en worden de kansen binnen uw bedrijf en branche op tijd gesignaleerd. Daarnaast zijn onze accountants en adviseurs op de hoogte van alle relevante wijzigingen op bijvoorbeeld fiscaal of HRM gebied, waardoor u als ondernemer snel kunt inspelen op de actualiteit. Ervaar zelf de vele voordelen van Brouwers en neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 • Of u een accountantsrapport nodig heeft ligt aan de rechtsvorm en omvang van de onderneming. Een BV, NV, stichting is verplicht een jaarrekening op te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming (omzet, balanstotaal en medewerkers) kan volstaan worden met een samenstelverklaring of een controleverklaring van de accountant.

  Als u een eenmanszaak en VOF heeft en de cijfers niet hoeft te presenteren aan derden kan een fiscaal rapport volstaan.

HRM (5)

 • Dit kan door de werknemer bij ons aan te melden. Hier hebben wij een aantal gegevens voor nodig: een kopie van het paspoort of identiteitskaart (voor én achterkant, geen rijbewijs) een aanmeldformulier, een loonheffingverklaring en een kopie van het arbeidscontract.

 • Ja, dat mag. Bovendien blijft de duur van de proeftijd hetzelfde. Deze wordt dus niet doorgeschoven. Ziekte of zwangerschap mag echter niet de reden zijn voor het proeftijdontslag Let er wel op dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen! Een proeftijd mag alleen worden overeengekomen in een contract dat langer duurt dan zes maanden.

  Meer vragen? Neem gerust contact op of bel 038 852 8842. Vraag dan ook meteen naar de mogelijkheid van onze online HRM kennisbank waarin alle belangrijke HRM thema’s worden behandeld met behulp van infographics, video’s, checklists en voorbeelddocumenten.

 • Als een werknemer structureel overwerk verricht, dan kan het overwerk onderdeel zijn gaan uitmaken van de overeengekomen arbeid en de overwerkvergoeding van het overeengekomen loon. Als een werknemer dan, bijvoorbeeld wegens ziekte of op non-actiefstelling tijdelijk niet werkt, kan hij toch recht hebben op uitbetaling van zijn (gebruikelijke) loon, inclusief overwerkvergoeding. Structureel overwerk zou er ook toe kunnen leiden dat een werknemer met een parttime dienstverband, aanspraak maakt op aanpassing van de arbeidsduur overeenkomend met het aantal feitelijk gewerkte uren.

 • Een werknemer maakt aanspraak op de transitievergoeding als zijn of haar arbeidsovereenkomst:

  • door de werkgever is opgezegd;
  • op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
  • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of
  • de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is ontbonden/opgezegd.

  In Artikel 673 lid 7 BW worden drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. De transitievergoeding is niet verschuldigd als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst:

  • gebeurt voor de 18de verjaardag van een werknemer die gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt;
  • gebeurt in verband met of na het bereiken van de aow- (of andere pensioengerechtigde) leeftijd, of
  • het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
 • Het is raadzaam om in het verzuimreglement specifieke regels voor frequent ziekteverzuim op te nemen. Hierin zou bijvoorbeeld kunnen staan dat de werknemer na zijn vierde en na iedere volgende ziekmelding in één jaar tijd altijd een verzuimgesprek met zijn leidinggevende heeft. Ook kan hierin staan dat de werknemer na zijn vierde en iedere volgende ziekmelding altijd naar de bedrijfsarts moet. Door het verzuimreglement zijn werknemers minder snel geneigd om (al te vaak) een baaldag op te nemen, maar belangrijker; leidinggevende en werknemer kunnen door het al dan niet inschakelen van de bedrijfsarts sneller bespreekbaar maken wat de redenen van het verzuim zijn.

Salaris online (3)

  1. Klik op declaratie toevoegen:
  1. Vul een omschrijving in, bijvoorbeeld declaraties maart
  2. Vul de datum in van de gemaakte kosten
  3. Selecteer het soort declaratietype, klik op de driehoek voor top-down menu
  4. Afhankelijk van het geselecteerde item legt u de aanvullende informatie vast;
   1. Kilometers: van, naar en reisafstand
   2. Uren: het aantal te declareren extra- of overuren
   3. Bedrag: het bedrag van de rekening
   4. Aantal: een aantal van het gekozen declaratietype

  Eventuele bijlagen (mogelijk zijn deze verplicht, dit kunt u zien aan *) kunt u uploaden naar het documentenarchief.

  1. Klik op driehoek voor top-down menu; selecteer de locatie en het bestand dat u wilt uploaden.
  2. Klik op toevoegen voor de eventuele volgende regel met een declaratie.
  1. Als alles is verwerkt klik op “opslaan en indienen”, de declaraties gaan nu ter goedkeuring naar de leidinggevende
  2. Klik op het logo Brouwers om terug te keren naar het startscherm.

  Mocht u niet de mogelijkheid hebben om declaraties in te dienen is dit door uw werkgever niet vrijgegeven.

  Neem contact op met uw werkgever voor het indienen van declaraties.

  De wijze van declareren is hetzelfde is op een ander device, alleen de opmaak zal afwijken.

  Mocht u gebruik maken van de Mobiele App houd er dan rekening mee dat dit een simpele versie is van de webpagina, u kunt de declaraties wel indienen en bijlages toevoegen, de status zult u echter via de webpagina moeten opvragen.

 • Bij procesoverzicht kan u de afgewezen declaraties inzien, hier staan ook de eventuele afgewezen verlofaanvragen:

  Let op! U kunt de status niet bekijken via de mobiele APP, log hiervoor in op de webversie.

  1. Klik op afgewezen:
  2. Selecteer/klik op de declaratie die u wilt inzien:

  Hieronder kunt u zien wat wie de aanvraag heeft afgewezen. In dit voorbeeld heeft Paul Albers de declaratie afgewezen.

  1. Klik  op proces details om de feedback over de afwijzing te bekijken.
 • Bij procesoverzicht kan de status van een declaratie worden bekeken, hier staan ook de eventuele afgewezen declaraties:

  Let op! U kunt de status niet bekijken via de mobiele APP, log hiervoor in op de webversie.

  1. Klik bij status, op top-down menu voor “in uitvoering”.
  2. Selecteer / klik op de declaratie (of een ander proces) die u wilt inzien:

  Hier kunt u zien wat de status is van de declaratie, in dit voorbeeld ligt de declaratie nog ter goedkeuring bij de leidinggevende. U heeft hier ook de mogelijkheid om de declaratie in te trekken (klik op intrekken)

Neem bij vragen of opmerkingen geheel vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.