• FAQ

    Wat zijn de mogelijke consequenties van structureel overwerk?

    Als een werknemer structureel overwerk verricht, dan kan het overwerk onderdeel zijn gaan uitmaken van de overeengekomen arbeid en de overwerkvergoeding van het overeengekomen loon. Als een werknemer dan, bijvoorbeeld wegens ziekte of op non-actiefstelling tijdelijk niet werkt, kan hij toch recht hebben op uitbetaling van zijn (gebruikelijke) loon, inclusief overwerkvergoeding. Structureel overwerk zou er ook toe kunnen leiden dat een werknemer met een parttime dienstverband, aanspraak maakt op aanpassing van de arbeidsduur overeenkomend met het aantal feitelijk gewerkte uren.

    Naar overzicht